0729-969-454
I. CINE SUNTEM SI CARE ESTE OBIECTUL ACESTEI POLITICI?

KAVOS AUTO SRL cu sediul social in Otopeni, Calea Bucurestilor 224K, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/5149/2016 si avand cod fiscal 36876002.
Prezenta politica are drept obiect informarea ta asupra activitatilor de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de Kavos Auto SRLsi se aplica tuturor prelucrarilor efectuate de noi, inclusiv interactiunii cu pagina noastra web www.kavosauto.ro.
II. CE FEL DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRAM?
2. date de contact: adresa de livrare, numar de telefon, adresa de email;
3. cont bancar si alte informatii financiare pentru desfasurarea relatiei contractuale, daca este cazul;
4. date tehnice, inclusiv adresa IP: informatii despre accesul tau pe pagina noastra web, materialelor si comunicarilor pe care vi le trimitem telefonic, fax sau pe e-mail;
III. CUM COLECTAM DATELE TALE PERSONALE?
a. in cazul achizitionarii de servicii de la noi sau in discutiile prealabile achizitionarii acestora;
b. prin intermediul paginii noastre web;
c. atunci cand ne contactati prin e-mail, daca iti exprimi interesul cu privire la bunurile si serviciile noastre sau daca iti manifesti interesul de a fi angajat sau contractat de societatea noastra sau de a colabora cu noi;
d. in cazul in care ne intalnim la un eveniment si spre exemplu facem schimb de carti de vizita;
e. cu ocazia accesarii altor informatii disponibile pe baza de inregistrare.
Iti reamintim ca ai libertatea deplina de a ne furniza aceste date personale. Cu toate acestea, in lipsa acestora, desfasurarea raporturilor contractuale nu vor fi posibile.
IV. CARE ESTE SCOPUL PENTRU CARE ITI PRELUCRAM DATELE PERSONALE SI CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE ALE ACESTOR PRELUCRARI?
In momentele in care anuntam posturi vacante, poti aplica pentru un loc in echipa Kavos Auto SRL prin transmiterea aplicatiei tale: prin e-mail, prin depunerea in format fizic la sediul nostru sau prin utilizarea sectiunii dedicate a paginii noastre web de la acel moment.
In situatia depunerii aplicatiei prin utilizarea sectiunii dedicate a paginii noastre web, vom avea nevoie si iti vom solicita urmatoarele date cu caracter personal: nume si date de identificare complete, adresa de corespondenta si adresa de e-mail, numar de telefon si CV. Aceste datele personale sunt necesare si le vom folosi in procesul de angajare in scopul:
b. evaluarii pentru a stabili daca ai profilul profesional potrivit pentru echipa Kavos Auto SRL;
c. contactarii cu privire la aplicatia depusa de catre tine;
d. contactarii tale pe viitor cu privire la alte oportunitati sau posturi care pot deveni disponibile care te-ar putea interesa;
e. pastrarea unei evidente a sesiunilor noastre anterioare de angajare la care ai participat si a motivelor pentru care aplicatia ta a fost respinsa.
Orice prelucrare a datelor tale in scopurile mentionate anterior are la baza unul dintre urmatoarele temeiuri:
2. Indeplinirea unor obligatii prevazute de dispozitiile legale in sarcina noastra (i.e. privind prevenirea si combaterea spalarii de bani si necesitatea cunoasterii clientelei), in masura indeplinirii conditiilor privind aplicabilitatea acestora – fiind prelucrate pe acest temei datele de contact si CNP-ul, seria si nr.CI sau ale pasaportului actionarilor/asociatilor;
3. Consimtamant, cu privire la transmiterea – pentru prelucrarea datelor tale de identificare si de contact.
V. CARE SUNT DREPTURILE TALE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?
a. Acces la datele personale cu privire la tine pe care noi le prelucram
b. Obtinerea rectificarii acelor date personale inexacte prin contactarea noastra si/sau actualizarea lor prin e-mail.
c. Obtinerea restrictionarii prelucrarii datelor tale personale atunci cand:
contestati acuratetea datelor tale personale pe care noi le prelucram;
prelucrarea datelor tale personale este ilegala;
nu avem nevoie de datele tale personale pentru scopul in care facem prelucrarea, insa tu soliciti pastrarea lor pentru stabilirea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta, sau
te opui prelucrarii datelor tale personale, cat timp verificam existenta interesului nostru legitim in prelucrarea datelor tale cu caracter personal.
d. Portabilitatea datelor tale personale, solicitand in acest sens ca noi sa transmitem, fie catre tine, fie catre un alt operator de date, a unei copii a datelor dumneavoastra personale furnizate catre noi pe care le prelucram;
e. Obtinerea stergerii datelor tale cu caracter personal in cazul in care se aplica unul din urmatoarele motive:
datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
iti retragi consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista niciun alt temei juridic sau motive legitime pentru prelucrare;
datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care ne revine in baza legii;
Daca ai orice nelamuriri sau intrebari cu privire la drepturile si prelucrarea datelor tale personale sau daca doresti sa ne adresezi vreo solicitare sau sa iti exerciti oricare din drepturile tale cu privire la prelucrarea datelor personale, te rog sa ne contactezi folosind metodele de contact din finalul prezentei informari.
Te asiguram ca vom analiza fiecare intrebare si fiecare solicitare si iti vom comunica raspunsurile si masurile luate in acest sens cat mai rapid posibil, insa nu mai tarziu de o luna de la momentul inregistrarii solicitarii tale. Daca avem nevoie de mai multe informatii din partea ta sau daca intampinam dificultati in solutionarea cererii tale, te vom informa fara intarziere si cu privire la aceasta situatie.
Daca vei considera ca nu am solutionat toate cererile tale sau esti nemultumit de raspunsurile care iti sunt oferite, poti formula o plangere catre ANSPDCP sau te poti adresa instantelor de judecata competente.
VI. CAT PASTRAM DATELE TALE CU CARACTER PERSONAL?
Ca regula generala, vom sterge datele tale personale atunci cand acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile in care au fost colectate sau cand iti retragi consimtamantul in situatia in care prelucrarea datelor tale se intemeiaza pe consimtamant. Reprezinta exceptii de la aceasta regula cazurile in care prelucrarea datelor personale este necesara in baza unor prevederi legale sau daca suntem indreptatiti sa continuam respectiva prelucrare. De asemenea, datele tale personale vor putea fi pastrate de catre noi pentru o perioada mai mare fata de cele indicate anterior, numai in acele situatii in care stergerea imediata a acestora ar necesita suprascrierea sistemelor noastre de back-up si recuperare in caz de dezastru.
VII. CE SE INTAMPLA CU DATELE PERSONALE IN RAPORT CU ALTE PERSOANE?
In cazul in care vom divulga sau transfera datele tale personale catre terti, vom face acest lucru cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile si cu adoptarea de masuri pentru protectia, integritatea si securizarea acestora.
Pentru prelucrarea datelor personale putem folosi persoane imputernicite, (cu titlu de exemplu: prestatori si furnizori de: servicii IT, management de baze de date sau contacte, contabilitate, organizatori de evenimente). Vom incheia cu toti acesti imputerniciti contracte care reglementeaza regimul de prelucrare a datelor personale si asigura ca acestia isi asuma obligatiile legale de prelucrare a datelor personale si ofera un nivel adecvat de protectie si securizare al datelor personale si respecta intocmai dispozitiile legale aplicabile in materie.
VIII. CUM SECURIZAM DATELE CU CARACTER PERSONAL?
In situatia putin probabila a unei incalcari a securitatii datelor tale cu caracter personal, in cazul in care descoperim o astfel de incalcare cu risc pentru drepturile si libertatile tale, vom notifica Autoritatea Nationala de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal (in continuare ANSPDCP), si te vom informa cu privire la aceasta situatie.
IX. ACTUALIZAREA PREZENTEI INFORMARI:
– adresa de e-mail: office@kavosauto.ro
– adresa de corespondenta: Calea Bucurestilor, nr 224K , Cladirea GATT, ET. 1, Otopeni, 075150, Ilfov.
Colectam si prelucram doar acele date personale ale tale care ne sunt necesare pentru a iti putea oferi o experienta de cumparare cu privire la serviciile noastre si utilizarea paginilor noastre web. Astfel, datele cu caracter personal pe care le prelucram includ cu titlu de exemplu:
1. date pentru identificarea ta: nume, prenume, nume de utilizator;
7. alte date pe care ni le pui la dispozitie.
In situatia in care doresti sa faci parte din echipa Kavos Auto SRL si te angajezi la noi, vom procesa acele date necesare in procesul de angajare, respectiv date de identificare (nume complet, sex, data nasterii), date de contact (numar de telefon, adresa de corspondenta si adresa de e-mail), precum si orice alte date pe care ni le aduceti la cunostinta prin formularele de aplicatie si CV sau pe care ni le furnizati prin depunere sau transmitere in format fizic la biroul nostru si/sau electronic prin e-mail.
Kavos Auto SRL colecteaza in format fizic si electronic doar acele date personale pe care tu ni le furnizezi in mod voluntar, cat si informatiile disponibile din surse publice, astfel:
Pentru orice prelucrare a datelor tale cu caracter personal te vom informa cu privire la scopul in care se face respectiva prelucrare, cu titlu de exemplu astfel:
1. Achizitionarea de servicii: Prelucram toate datele personale pe care ni le pui la dispozitie, precum si orice alte date care ne sunt necesare pentru vanzarea serviciilor noastre, cu respectarea prevederilor termenilor si conditiilor si ale dispozitiilor legilor in vigoare privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal si achizitionarile de servicii, cat si pentru alte activitati si actiuni derivate din incheierea si executarea contractului.
2. Angajari: In masura in care avem posturi deschise pentru angajare sau internship si o persoana isi manifesta interesul de a face parte din echipa noastra, colectam informatiile necesare pentru procesul de angajare, pentru a evalua daca esti potrivit pentru postul respectiv. Prelucrarea datelor personale in procesul de angajare se face in temeiul legii, respectiv in vederea executarii unui contract cu tine, iar aceasta prelucrare reprezinta faza precontractuala.
Suntem permanent interesati sa eficientizam procesul de angajare, fapt pentru care, avand ca baza interesul nostru legitim, vom pastra evidenta persoanelor care au participat la procesele de evaluare si a motivelor pentru care aplicatia acestora a fost respinsa.
a. desfasurarii si administrarii procesului de angajare;
1. Executare a unui contract privind achizitionarea unor bunuri si/sau servicii, caz in care sunt prelucrate urmatoarele date personale: datele tale de identificare (in calitate de client persoana fizica sau de reprezentat ori alt angajat al unui client persoana juridica), datele de contact si pozitia ta
Iti reamintim ca in calitate de persoana vizata ai urmatoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor tale personale:
Datele personale colectate pe care le colectam in procesul de angajare si le utilizam cu scopul de a eficientiza si pastra evidenta sesiunilor anterioare de recrutare sunt stocate pe o perioada de 5 ani de la momentul la care ai aplicat pentru un post in cadrul atelierului nostru.
Nu divulgam si nu transferam datele tale personale catre terti. Cu titlu de exceptie de la aceasta regula, in situatiile in care divulgarea sau transferul este necesar ori daca suntem obligati prin lege, te vom informa in cel mai scurt timp posibil asupra acestui fapt, cu exceptia cazului in care legea aplicabila ne interzice, nu ne obliga sau ne impiedica sa facem o astfel de informare.
Toate datele personale prelucrate de noi sunt protejate impotriva amenintarilor, prin masuri electronice si fizice de securitate si infrastructura IT corespunzatoare dar si prin proceduri interne de management de personal si acces ce asigura descoperirea, notificarea si documentarea oricaror eventuale incalcari ale securitatii datelor cu caracter personal.